Bezstarostný servis

Předprodejní servis

V souladu s požadavkem zákazníků poskytujeme technické pokyny a kompletní sadu dokumentů k vybavení, odpovídáme na všechny druhy otázek, navrhujeme schéma laserového zpracování, předváděcí místnost pro zákazníky k návštěvě, vzorkování a testování stroje.

Prodejní servis

Provádění terénního šetření, pomoc zákazníkovi při plánování a návrhu výrobního místa, rozmístění vody, elektřiny, plynu atd. Poskytněte zákazníkům kompletní sadu pokynů k obsluze zařízení. Bezplatná online školení pro uživatele. Pracovníci uživatelů budou před dodáním školeni o základní teorii laseru, bezpečnostní ochraně a údržbě zařízení.     

Poprodejní servis

Zajistit, aby si zákazníci byli schopni co nejdříve osvojit provozní postupy, metody a samostatně používat stroj. Poskytnout on-line instruktáž operátorům o obrábění, údržbě stroje a bezpečném provozu v zákaznické prodejně. Dvouletá záruční doba je účinná ode dne dodání.Během záruční doby pošlete podle aktuální situace techniky poprodejního servisu, aby provedli každodenní kontrolu a údržbu stroje.Inženýři budou také online do 24 hodin odpovídat na dotazy zákazníků.

POŠLETE NÁM ZPRÁVU